Bang voor de Toekomst

Angst voor de Toekomst? 3 Hoopvolle Tips

Denk je dat je leven (zoals je het hebt gekend) permanent om zeep is geholpen door angst? Heb je het sterke gevoel dat het nooit meer zal goed komen? Vrees je soms dat de toekomst niets dan ellende zal voortbrengen (als dit zo verder gaat)?

Als je op minstens één van deze drie uitspraken “ja” hebt geantwoord lees dan zeker deze tekst volledig door (zonder af te haken) en laat het daarna bezinken. Neem de dag erop nog eens de tekst bij de hand. Blijf dit herhalen tot je de filosofie beet hebt. Deze manier van werken lijkt eentonig, maar is noodzakelijk en belangrijk!

Het ‘beet’ hebben van de achterliggende mechanismen van angst zal er op termijn voor zorgen dat je met het grootste vertrouwen kan gaan werken aan het helen van je angst(en).

INZICHT 1: We Baseren Onze Voorspellingen op Onze Gevoelens

Stel, stel, stel … dat je misselijk in je bed ligt (ok, geen fijne gedachte, maar soit) en ik zou je vragen om mee te gaan naar een pretpark. Zou jij dan niet spontaan antwoorden: “oef, Michel, ooh nee man, brrrr, liever niet … hoe kan ik nu weten of ik daar ooit nog zin in ga hebben? :)”

Je ziet het je met andere woorden (op dat moment toch) niet doen hé. Het is namelijk supermoeilijk om je te verplaatsen naar een andere situatie wanneer je nog sterk in een andere gevoelstoestand ‘hangt’. Kan jij jezelf met al je blije gevoelens in die piratenboot zien zitten (terwijl jij op dat moment worstelt met een virale infectie)? No way José.

Wel, hetzelfde gebeurt als je een angstprobleem hebt. Voor iemand met aanhoudende angst voelt het namelijk ‘tegen-natuurlijk’ aan om jezelf in een positief toekomstplaatje te zien. System error. Control Alt Delete. Het klopt niet, want het plaatje stemt niet overeen met het gevoel dat je op dit moment ervaart.

INZICHT 2: De Toekomst Bestaat Niet

De waarheid is dat “Dé toekomst” niet bestaat. Niemand heeft een glazen bol en toch denken mensen met angst dat ze er een nodig hebben. Nochtans boezemt het niet kennen van de toekomst de meeste mensen geen (extreme) angst in. Denk maar even terug aan je leven toen je nog geen (of minder) angst had … was je toen ook voortdurend bezig met alle mogelijke rampen op DE toekomst te gaan plakken (en je je er in gedachten op voor te bereiken)? Of stonden deze gevreesde catastrofes toen veel minder sterk op de voorgrond?

Lag je toen al wakker van het idee dat je relatief weinig controle hebt over wat er in de toekomst ZOU KUNNEN GEBEUREN? Of waren deze zorgen minder sterk?

Wat ik wil zeggen is dat de toekomst (of jouw IDEE van de toekomst) VOLLEDIG wordt gecreëerd in de dag van vandaag. Hetgeen bij deze voorspelling de grootste doorslag geeft is het GEVOEL dat we op dit moment ervaren.

Of nog: ALS JIJ JE NU ROT VOELT (door AANHOUDENDE SENSATIES van angst te ervaren) dan zal je toekomstbeeld er vermoedelijk ook niet rooskleurig uitzien. De toekomst bestaat namelijk enkel in de gewaarwording van een ‘nu’.

INZICHT 3: We dienen De Toekomst Niet te Kennen … Om Gelukkig Te Zijn

We hoeven met andere woorden de toekomst niet te kennen om gelukkig te kunnen leven. Niemand van ons heeft een glazen bol. Bovendien brengt nog meer controle, inzicht en voorbereiding ons niet bepaald verder. Om angstvrij te worden dienen we ons dan ook niet te focussen op de buitenwereld (dat is tijdsverspilling), maar wel op de binnenwereld.

Want als we WETEN dat de gevreesde rampen ENKEL MAAR interpretaties zijn van het brein … en we dit beginnen te zien en DIEP BEGINNEN TE BESEFFEN … dan hebben we pas een interessante piste beet, niet? Kan je nog volgen?

Het wil namelijk zeggen dat als we ons gevoel beter begrijpen en kunnen kaderen, het durven leren doorvoelen en verkennen, dan kunnen we er op termijn in slagen onze gehele innerlijke wereld te veranderen. En … als onze innerlijke wereld verandert en heelt, dan hoeven we ons niet te beschermen tegen de boze toekomst.

Veel succes!
Warme groet
Michel

Alles op een Rijtje

  • Het is normaal dat je jezelf soms niet in een positief toekomstplaatje kan zien.
  • Angst beïnvloedt namelijk je gedachten, overtuigingen en projecties.
  • Als de angstige toestand opklaart, zal ook je toekomstperspectief opklaren.
  • Als je angst hebt, lijken alle zorgen uit de buitenwereld op je af te komen.
  • De truc is echter je niet te hard te focussen op wat er buiten je gebeurt, maar binnen.
  • Werken aan je innerlijke wereld zal dus op termijn een impact hebben op hoe alle dingen binnekomen.

Succes!
Warme groet
Michel