Effectieve Therapie Voor Angststoornissen

Inhoud

Welkom

Welkom! Waarschijnlijk heb je je aangemeld omdat je last hebt van angsten, zoals paniekaanvallen, sociale angst, gegeneraliseerde angst of specifieke fobieën, en je wilt hier graag iets aan doen. Dat is begrijpelijk en daar help ik je graag bij tijdens therapie. Voordat we hiermee aan de slag gaan, leg ik graag kort uit hoe ik werk en wat je kunt verwachten. Zo krijg je een beter idee van wat individuele therapie bij een angstprobleem precies inhoudt.

Werkwijze

In kaart brengen van je angst

Als je last hebt van angst, dan begrijp ik dat het belangrijk voor je is om iemand te vinden die je kan helpen. Voordat we aan de slag gaan, wil ik er zeker van zijn dat we een goede klik hebben en dat ik voldoende informatie heb verzameld om een effectief begeleidingsplan op te stellen. Ik neem altijd ruim de tijd om deze informatie te verzamelen en om je goed te leren kennen. Mijn ervaring heeft me namelijk geleerd dat een uitgebreide probleemanalyse de latere therapiefase ten goede komt.

Tijdens ons eerste gesprek zullen we het hebben over jouw huidige klachten en hoe deze je dagelijkse leven beïnvloeden. We zullen ook praten over de oorsprong en het verloop van deze klachten en de bredere context waarin ze zijn ontstaan, zoals je familiegeschiedenis, hechtingsstijl, pijnlijke levensgebeurtenissen, kernovertuigingen over jezelf, triggers in het dagelijkse leven, eerdere hulpverlening, wat je al eerder hebt geprobeerd en welke hulpbronnen je tot je beschikking hebt.

Het kan soms duidelijk zijn waar bijvoorbeeld jouw sociale angst vandaan komt, bijvoorbeeld als deze is ontstaan na een traumatische gebeurtenis. In de meeste gevallen is het echter moeilijker om de oorzaak van de angst te achterhalen. Dit komt omdat angst vaak wordt veroorzaakt door hoe belangrijke anderen in je leven zijn omgegaan. Bij nagenoeg alle cliënten met angst spelen onvervulde behoeften uit de kindertijd een rol bij de aanhoudende symptomen. Deze behoeften kunnen leiden tot een gevoel van onveiligheid, onzekerheid, minderwaardigheid, schaamte, frustratie, kwaadheid, jaloezie, wantrouwen en zelfs haatgevoelens jegens anderen.

Ik ben er om je te helpen deze gevoelens te begrijpen en te overwinnen. Samen kunnen we werken aan een begeleidingsplan dat is afgestemd op jouw unieke situatie. Meer hierover in de volgende stappen!

Psychoeducatie 2.0 voor Angst

Of je nu kampt met een paniekstoornis, agorafobie, angst voor sociale situaties, piekeren … psycho-educatie is een belangrijk onderdeel van elke behandeling van angst.

Ik begin de behandeling dan ook altijd met een grondige uitleg over wat deze angsten precies zijn en hoe ze in jouw specifieke geval in stand worden gehouden of versterkt.

Mogelijk heb je deze uitleg al eens gekregen bij een vorige hulpverlener, maar de informatie die ik je geef zal ongetwijfeld verschillen van de kennis die je eerder hebt opgedaan. 

Anders Leren Omgaan met Angst

Inzicht in je problemen is erg belangrijk omdat het je een pak beter in staat zal stellen de angst te leren verdragen en opnieuw dingen te gaan doen (mocht je stevig in de vermijding zitten). Zoals je zal leren is er echt niks mis met je. Er scheelt heus niets met je moed, doorzettingsvermogen of vaardigheden als mens wanneer je met (stevige) angst te maken krijgt.  Je hebt gewoon nog niet de manier gevonden om beter om te gaan met je angsten zodat ze op termijn kunnen uitdoven.

Ik leer je in deze fase ook aan hoe je bepaalde angstige gedachtenpatronen sneller kan herkennen & je je terug op het hier-en-het-nu kan richten. Tenslotte geef ik je ook enkele inzichten, ideetjes en strategieën mee die je verder kunnen helpen de angst te verdragen.   

Deze strategieën komen uit verschillende therapeutische invalshoeken. Het doel van al deze inzichten is je de ervaring te geven dat je groter/sterker bent dan de ongemakkelijke gevoelens & sterke gedachten die je ervaart. Om naar de volgende fase van onze therapie te gaan is het belangrijk dat je jouw angstige gevoelens & gedachten al iets meer kan laten zijn en je milder wordt naar jezelf. Deze open en nieuwsgierige houding is immers belangrijk om in een volgende fase naar de diepere wortels te gaan van de angst.

Werken aan de Oorzaken van Jouw Angst

“Ik weet het wel … maar ik voel het niet!”

Ik ben een grote voorstander van recente psychotherapeutische methoden die niet enkel het denkende deel van de mens proberen aanspreken, maar vooral ook het voelende deel. Immers … is dit net niet het grote issue bij angst? Namelijk dat je wel weet dat je in feite niks kan overkomen, maar dat je hier niet intuïtief, gevoelsmatig, lichaamsmatig van overtuigd bent? Het is net op dat vlak dat mind-body methoden zoals EMDR of ego state therapieën … knap werk kunnen leveren!

Het klassieke denkmodel binnen de psychologie (specifiek het cognitief-gedragstherapeutisch model) stelt dat angsten worden onderhouden door de manier van denken en gedragen. Door het maken van catastrofale interpretaties (denkfouten) ontstaat er angst voor de angst en belanden mensen in een vicieuze cirkel. Hierdoor gaan ze situaties beginnen vermijden (lees: angst voor het ‘herbeleven’ van angst in een bepaalde situatie) waardoor de angst nog verder bestendigd wordt. De EMDR- manier van denken voegt hier echter nog een belangrijk inzicht aan toe. Alle geheugenrepresentaties die verwijzen naar voor het brein soortgelijke situaties & patronen kunnen eveneens geactiveerd worden als we een nieuwe uitdaging aangaan. Sterker nog … niet enkel gebeurtenissen uit het verleden, maar ook sterke toekomstprojecties (angstige rampscenario’s) kunnen geheugennetwerken vormen die aangezet worden als we opnieuw een uitdaging aangaan.

Met een methode zoals EMDR is het sinds kort mogelijk gelinkte situaties en/of gebeurtenissen te ontdoen van hun emotionele lading zodat ze geen invloed meer uitoefenen op de huidige klachten.

(Heel belangrijk in deze fase is dat je de angst een stukje kan laten zijn en dat je er kan naar kijken zonder er actieve, bewuste controle over te willen krijgen. Hiervoor is de vorige fase belangrijk. Goed om weten ook is dat niet iedereen even snel tot EMDR kan overgaan en dat is helemaal OK en normaal. Soms is de pijn uit het verleden (nog) te groot om gevoelens toe te laten. Als dat bij jou zo zijn, dan dienen we enkel het tempo aan te passen. Met forceren is niemand geholpen want het staat mildheid en oprechte openheid naar jezelf in de weg. Plus het kan het idee vergroten dat er iets ‘mis’ met je is en dat je ‘verbeterd’ dient te worden. Niks is minder waar.)

Tijdens de EMDR- sessie wordt er gevraagd alles dat zich als materiaal aandient (gevoelens, beelden, gewaarwordingen, …) waar te nemen en te laten “passeren”. In EMDR- vaktermen verwijst dit naar het belangrijke proces van “dual attunement”. Dat wil zeggen dat je telkens vanuit het veilige hier-en-het-nu je gevoelens en gedachten kunt bekijken zonder er volledig in meegezogen te worden.

In deze fase van de therapie zal ik je voorstellen om relatief vreemd-overkomende dingen te gaan doen. Dat wil zeggen: mijn vingers te volgen met je ogen (EMDR) of je blik te fixeren op een punt in de ruimte (Brainspotting). Wat al deze dingen doen is op een dieper, gevoelsmatig niveau te werken om je angst aan te pakken. Zo kunnen we aanzienlijk sneller relevante (vroegere) situaties en gebeurtenissen opsporen die mogelijks verband houden met je huidige klachten om deze vervolgens te ontdoen van emotionele lading. Geen magische regendans dus, wél creatieve neurowetenschap.

Belangrijk bij het traceren van vroegere herinneringen is dat het niet noodzakelijkerwijs dient te gaan om zware trauma’s. Een opeenstapeling van bv vele kleine momenten, een familiecrises, een aanslepende ruzie, een pestervaring op de lagere school, een moeilijke gezinssituaties … kunnen eveneens gelinkt zijn aan het ontstaan en versterken van angstgevoelens. Veelal vegen we deze gebeurtenissen onder de mat (“dat is toch al heel lang geleden, dat kan toch nu niet meer meespelen, ik heb me daar boven gezet, …) maar werken ze toch nog onbewust door. De psyche van de mens kent namelijk geen chronologische tijd. Gebeurtenissen kunnen jaren na datum daarom nog steeds onbewust opspelen zonder we goed door hebben waar ze vandaan komen. Het mooie met EMDR & Brainspotting is dan weer dat we geen jaren gesprekstherapie nodig hebben om ze grondig en definitief te verwerken en te integreren.

Tarieven en Terugbetalingen

Consultatie

Een consultatie kost 70 EUR voor 50 minuten.

Terugbetaling?

Ik ben geen geconventioneerde psycholoog (binnen ELZ). Dit wil zeggen dat ik niet werk met terugbetalingen. 

Je kan echter wel steeds navragen of jouw mutualiteit geen klein deel van een aantal sessies terugbetaald.

Praktijkuren

Door de combinatie met een lesopdracht en gezinssituaties werk ik enkel in mijn praktijk op donderdagavond en vrijdag. 

Contact opnemen (wachtlijst)

Afhankelijk van de periode zit ik soms met een (omvangrijke) wachtlijst. Het is soms moeilijk te voorspellen wanneer deze is weggewerkt.

Klik hier om contact op te nemen.