Oorzaken van Angststoornissen

Ligt de Oorzaak van Angst in mijn Jeugd?

Een groot deel van de oorzaken of versterkende factoren gelinkt aan angstproblemen liggen – sorry voor het cliché – inderdaad in het verleden. Nu, soms zijn deze oorzaken vrij duidelijk aanwijsbaar (bv: een grote en ingrijpende gebeurtenis of verandering in je leven meemaken), maar meestal zijn de oorzaken die geleid hebben tot een angstprobleem een […]

Ligt de Oorzaak van Angst in mijn Jeugd? Verder lezen ...

Oorzaken van Angststoornissen

Wat Is De Oorzaak Van Mijn Angst? Deel 3/3

En wat als je je niet kan vinden in de andere twee vorige blogposts? Ben je een hopeloos geval als de oorzaak niet of verre van duidelijk is? Zeker en vast niet! In deze laatste post verkennen we enkele andere mechanismen en oorzaken die kunnen spelen bij het ontstaan of versterken van een angstproblematiek. Voorbeeld

Wat Is De Oorzaak Van Mijn Angst? Deel 3/3 Verder lezen ...

Oorzaken van Angststoornissen

Wat Is De Oorzaak van Mijn Angst? Deel 2/3

In het vorige artikel hebben we één mogelijke oorzaak besproken voor het ontstaan van angst: het meemaken van één (specifiek in de tijd afgebakende en duidelijk te identificeren) pijnlijke gebeurtenis. We hebben deze oorzaak benoemd als de “snelkookpan”. De behandeling van angst in het geval van de snelkookpan is eenvoudig: verwerk de gebeurtenis die aan

Wat Is De Oorzaak van Mijn Angst? Deel 2/3 Verder lezen ...

Oorzaken van Angststoornissen

Wat Is De Oorzaak van Mijn Angst? Deel 1/3

Waarom heb IK nu uitgerekend angst (en niet een ander) Dat is de vraag die ik de komende weken samen met jou wil gaan beantwoorden. In dit eerste artikel uit een reeks van drie starten we met de meest duidelijke oorzaken van angstproblemen om vervolgens (in de andere artikelen) de minder duidelijke oorzaken te gaan

Wat Is De Oorzaak van Mijn Angst? Deel 1/3 Verder lezen ...